Artikler eller indlæg skal sendes til fornsidr.dk/kontakt og deadline er en måned før hver udgivelse. Artiklerne må som udgangspunkt højst fylde 8000 tegn, men der kan laves særskilte aftaler, hvis det vurderes at have relevans. 

Billeder bedes sendes som TIFF eller høj-kvalitets JPG filer med en opløsning på 300 dpi.