Asatroen kan fortolkes på flere måder.

Vi er blevet enige om et grundlag der beskriver hvordan vi tolker asatroen i Forn Siðr. Ole Godtveds digt "End Nordens gamle guder lever" er en poetisk definition af vores tro og livsanskuelse. Som medlem af Forn Siðr vedkender du dig asatroen, sådan som den er udlagt her.

Der er flere asatro, der er uenige med vores grundlag, eller den måde vi har organiseret os på. Nogle mener slet ikke man skal organisere asatroen. Mangfoldigheden er stor, og der er opstået flere andre fællesskaber, rundt om i landet. 

Forn Siðr er dog den eneste asatrosorganisation i Danmark, der er godkendt som trossamfund, med alt hvad det indebærer.

Asatroen er i kraftig vækst. Vore guder, og jætter, dværge, alfer og trolde er kendte begreber for de fleste her i norden. Adskillige hedenske elementer er levet videre i folketroen. Asatroen rummer dog mere end det. En hyldest til sol og måne. Et tak til de små landvætter og husnisser. Et fællesskab med den natur, vi alle er afhængige af. Og ikke mindst; en levemåde du kan stå inde for overfor dig selv, og dine medmennesker.

Der er godkendte asatrossamfund i alle de nordiske lande, undtagen Finland. Vi kender også til asatrosorganisationer i bl.a. Holland, Tyskland, Frankrig, England, Italien, Rusland og USA.