Velkommen til Forn Siðrs kontaktsystem

Vi oplever desværre at mange sender henvendelser til den forkerte modtager, dvs. med forkert kategori. Dette er uheldigt, da det medfører at henvendelsen manuelt skal videresendes til rette vedkommende.

Kontroller derfor - INDEN du indsender henvendelsen - at du vælger den korrekte modtager. Angivelse af forkert modtager vil næsten med sikkerhed forsinke behandlingen en hel del.

Nedenfor er en liste over de modtagere der findes i kontaktsystemet, med en udførlig forklaring på hvilke henvendelser de enkelte tager sig af (og ikke tager sig af), med en liste over de kategorier der henviser til disse modtagere. Bemærk at alle email-adresser har erstattet @ med "-a-" for at forsøge at forhindre automatisk høstning af adresser.


KARTOTEKET

Kartoteket tager sig af ALLE henvendelser vedr. medlemskab, medlemsoplysninger, og tilmelding til officielle Facebook-grupper.

Kartoteket tager sig også af henvendelser vedrørende abonnement på medlemsbladet Vølse.

Kartoteket tager sig IKKE af henvendelser vedr. adgangsproblemer til interne sider. Kontakt IT for dette.

Kartoteket kontaktes vha. disse kategorier: Medlemskab og Medlemsoplysninger, eller på email


VØLSE-REDAKTIONEN

Vølse-redaktionen tager sig af alle henvendelser vedr. indholdet af medlemsbladet Vølse, både artikler og annoncer.

Redaktionen tager sig IKKE af angivelser til Det Sker. Se nedenfor for dette.

Redaktionen tager heller ikke af abonnement på bladet og levering af bladet. Kontakt Kartoteket for dette.

Vølse-redaktionen kontaktes med denne kategori: Vølse eller på email

Bemærk endvidere: Vølse modtager gerne vedhæftninger, men vi vil ALLERHELST have store filer (typisk fotos) tilsendt som LINKS til et online storage, som f.eks. Dropbox, Google Drive, OneDrive m.fl. HUSK at give os fuld læseadgang til mapperne/filerne.


INFORMATION-, SKOLE- OG PRESSE-KONTAKT

Informationsafdelingen håndterer alle henvendelser vedr oplysninger om Forn Siðr, og anmodninger om informationer og foredragsvirkesomhed, både fra medlemmer, ikke-medlemmer og pressen.

Info-afdelingen kontaktes via disse kategorier: Info, Skoler og uddannelse samt pr email


IT OG HJEMMESIDEN

IT-afdelingen tager sig af alle henvendelser vedr den tekniske opsætning af hjemmesiden, vedr indholdet på hjemmesiden, dog undtaget Vølse- og Det Sker-relateret indhold.

IT-afdelingen tager sig HELLER IKKE af henvendelser vedr medlemsoplysninger eller indmelding i trossamfundet eller dens Facebook-grupper.

IT-afdelingen kontaktes vha. disse kategorier: Hjemmesiden og Medlemssider


"DET SKER" OG KONTAKT FRA BLOTGRUPPERNE

Den blotgruppeansvarlige håndterer alle henvendelser fra tilknyttede blotgrupper, og håndterer alle henvendelser vedr indsendelse af opslag til vores "Det Sker"-side.

Den blotggruppeansvarlige kontaktes vha. disse kategorier: Blotgrupper og Det Sker eller på email


ØKONOMI OG HENVENDELSER VEDR FAKTURAER

Kassereren håndterer alle henvendelser vedr økonomien i Forn Siðr, der ikke direkte relaterer sig til andre områder, f.eks. handelspladsen. Henvendelser vedr fakturering sendes også til kassereren.

Kassereren kontaktes via denne kategori: Økonomi og Regnskab eller på email


HANDELSPLADSEN

Handelspladsen håndterer alle henvendelser vedr køb og salg på vores handelsplads. Klager over manglende levering skal OGSÅ stiles direkte til handelspladsen.

Handelspladsen kontaktes via dennee kategori: Handelspladsen eller på email


VIELSER

Den vielsesansvarlige tager sig af alle henvendelser vedr juridiske vielser i Forn Siðr-regi. Den vielsesansvarlige kontaktes via denne kategori: Vielser eller på email

Bemærk: Den vielsesansvarlige tager sig IKKE af ritualer, der ikke hidrører juridisk bindende vielser, herunder knæsætninger og begravelser.

Henvendelser vedr forespørgsel om kontakt til en gode/gyðje til et andet ritual, f.eks. en knæsætning, en begravelse eller en ikke-juridisk vielse skal i stedet - for begravelser stiles til den begravelsesansvarlige (se nedenfor) - ellers til den ritualansvarlige via kategorien Ritualer eller via email


INTERNATIONAL CONTACT

If you're contacting Forn Siðr in any other languages than Danish, preferably English, you must use this category. The nature of the request is not important.

The only exception are requests concerning WCER/ECER, which must be sent by email

Use this category to contact us: International Contact - click here to proceed


BEGRAVELSER

Begravelseskontakten tager sig af alle henvendelser vedr alle begravelser i Forn Siðr-regi, herunder kontakt til gode/gyðje, ritualer, og alle praktiske forhold.

Begravelseskontakten kontaktes via denne kategori: Begravelse eller på email


ØVRIGE HENVENDELSER

KUN hvis din henvendelse ikke vedrører én af ovenstående kategorier, eller konstituerer en klage over sagsgangen hos én af afdelingerne, kan du benytte denne kategori til din henvendelse.

Alle henvendelser med denne kategori ender i samme "kasse", og indholdet af denne sorteres manualt før der tages aktion på henvendelsen. Ved henvendelser med denne kategori kan vi ikke garantere nogen svartid.

 Fortsæt til kontaktsystemet