FORN SIÐR – Asa- og
Vanetrosamfundet I Danmark

Óttar Ottósson Tlf: 33 86 12 84

Halmtorvet 16, 5. th. Fax: 33 25 12 84

1700 København V Mobil: 40 84 12 84

E-post: ottardk@yahoo.dk
Kirkeministeriet

Frederiksholms Kanal 21

1220 København K


København, den 31. august 2002

Deres ref.: Dokument idnr. 96382.Vedr. Forn Siðrs ansøgning om godkendelse.


Vores bemærkninger til 'Udvalget vedrørende Trossamfund under Kirkeministeriet's

'Udtalelse om hvorvidt Forn Siðr -Asa- og Vanesamfundet i Danmark kan anses for

et trossamfund. fremsendes hermed. Vi vil i øvrigt benytte anledningen til igen at

henlede Deres opmærksomhed på, at foreningens navn i maj 2001 blev ændret til

'Fom Siðr -Asa- og Vanetrosamfundet i Danmark'.


Altinget i maj 2002 har foretaget følgende rettelser i Forn Siðrs vedtægter:


§5: Ændringer i pkt. 5 og et nyt pkt. 6.

§6: Ny. (Efterfølgende paragraffer har fået et nr. højere.)

§7: Ændringer i første afsnit, samt ny sidste sætning.

§9: Ændringer i første sætning.

§10: Ændringer i første sætning.

§11: Ændringer i sidste sætning.


Henvisningen til de gamle vedtægters ikke eksisterende tillæg om ritualer er fjernet.

Vi er opmærksomme på, at der mangler to små konsekvensrettelser i tillægget til

vedtægterne. Disse bliver rettet på vores næste Alting i maj 2003.


Forn Siðrs nye bestyrelse er udvidet til syv medlemmer, hvor hele den gamle
bestyrelse er genvalgt. Bestyrelsen har konstitueret sig således:


Óttar Ottósson -formand
Tissel Jacobsen -næstformand

Forn SiÐr – Asa- og Vanetrosamfundet i Danmark


Daisy Sandra Bred -bestyrelsessekretær
Ole Bang Pedersen -kasserer
Christine Fentz -arkivar
Martin Peter Hansen
Ole Nielsby


Forn Sir havde den 23. august 218 medlemmer, alle over 15 år (heraf 2. med bopæl
udenfor Danmark og 3 yngre end 18 år).

Vi håber vores bemærkninger og vores nye vedtægter kan bidrage til større
forståelse for vores egenart.

Til árs ok friðar,

FORN SIÐR -Asa- og Vanetrosamfundet i Danmark,Óttar Ottósson,
formand.Vedlagt: Bemærkninger til det af udvalget udtalte
Vedtægter fra maj 2002
Årsregnskab 2001
Korrektion af årsregnskab 2001
Registreringsformidling af Foreningen Forn Sed (norsk)
Attest om registrering af trosssamfunn (norsk)
Lov om trudomsamfunn og ymist ana (norsk)
Forskrift om trossamfunn (norsk)
Blótbeskrivelser: `Vore blót er ekki bare liturgi´