Óttar Ottósson Tlf: 33 86 12 84
Halmtorvet 16, 5.th. 1700 Mobil: 40 84 12 84
København V E-post: ottardk@yahoo.dkKirkeministeriet
Frederiksholms Kana1 21
1220 København K

København, den 18. april 2002.


Vedr. dokument idnr. 96382.Vi har for få dage siden modtaget Deres brev vedlagt udtalelse fra 'Udvalget

vedrørende Trossamfund under Kirkeministeriet'. I Deres brev spørger de, om vi

ønsker at fremkomme med bemærkninger til det af udvalget udtalte. Vort svar

hertil er ubetinget ja.


Da vort trossamfund er organiseret i overensstemmelse med gammelnordiske,
førkristne, demokratiske principper, ligesom den gamle sæd i det hele taget,

finder vi det direkte forkert, at fremsende vores bemærkninger allerede inden den 10. maj

2002. Den 11. maj, dagen efter deres foreslåede frist udløber, holder vi vort

forlængst berammede Alting (generalforsamling). Vi vil derfor anmode om, at

fristen til at fremkomme med bemærkninger til udvalgets udtalelse bliver forlænget

til den 10. juni 2002.


Vi skal ikke lægge skjul på, at vi på adskillige punkter er markant uenige i udvalgets

vurdering af vor ansøgning og vort trossamfund. Endvidere vil vi ikke undlade at

udtale vores misbilligelse over den ekstremt lange behandlingstid, vi har været

udsat for fra udvalgets og ministeriets side. Vi finder det absolut ufatteligt, at vi ikke

har fået en eneste skriftlig henvendelse fra Kirkeministeriet siden den 29. december

1999. Ydermere har vi ikke fået svar overhovedet på vores forspørgsler om

ansøgningens fremdrift, ligesom vi undrer os såre over, at det har taget 2½ måned at

fremsende udvalgets udtalelse til os. Vort trossamfund har naturligvis i høj grad lidt

under denne sendrægtighed, som de danske myndigheder har udvist.


Vi imødeser Deres svar på nærværende brev inden månedens udgang.


Til árs ok friðar,
FORN SI
ÐR -Asa- og Vanetrosamfundet i Danmark,
Óttar Ott6sson,
formand.

---------

Kopi til Forn Sirs medlemmer.