Uddannelse af Goder og Gydjer.


Enhver har ret til at udføre vores blót, alligevel er det ikke alle der gør det. Mange vil allerhelst ”nøjes” med at deltage. De fleste af os har også nogen eller nogle, som vi foretrækker som Gode eller Gydje. Én der gør på ”den rigtige” måde. For os selv, ”rigtige måde”, vi ved jo godt at det er en følelsessag. Som det så smukt hedder, kan ingen sige hvis syn der er sandest. Det har heller ikke været noget problem for os, først nu, med kirkeministeriets misforståelse af en for os så naturlig ting, bliver det til noget vi må formulere.

Dette er altså ikke noget nyt vi har indført, men en mere nøjagtig måde at beskrive hvordan det hele tiden har foregået.”I Asatroen er kontakten mellem mennesker og guder direkte og individuel.

Men en Blótgruppe kan ønske at have personer blandt sig som har større erfaring og indblik i gudsdyrkelsen og gudspåkaldelsen, end den gennemsnitlige Asatroende. En person der er i stand til at skabe kontakten mellem guderne og en hel gruppe mennesker - en Blótgruppe.

Den som ønsker at virke som Gode/Gydje for en Blótgruppe, må leve op til Blótgruppens forventninger, og vise sig værdig til dets tillid og respekt.

Man kan ikke blive Gode/Gydje ved blot at lære nogle skrifter og sætninger udenad. At være Gode eller Gydje er en tillidssag. Man kan kun virke som Gode eller Gydje for andre, såfremt disse beder én, om at påtage sig opgaven.


Goder/Gydjer uddannes på følgende måder:

Oplæring sker ved Goden/Gydjens direkte kontakt til guderne og naturen, (f.eks. ved sejd, galder, runemagi, udesidning o. lign.,) ved at spørge andre Goder/Gydjer til råds, ved at læse kildemateriale, og deslige.

Videre gennem den Blótgruppe Goden/Gydjen skal virke i. Goden/Gydjen lærer gradvist gennem blótsforrettelse hvad der fungerer bedst for den bestemte Blótgruppe.

Når Blótgruppen er tilfreds med Godens/Gydjens ydelse ved blót - altså når Blótgruppen mener at Goden/Gydjen sætter individerne godt i kontakt med guderne, kan Blótgruppen vælge vedkommende til Gode/Gydje. Hvis Blótgruppens medlemmer ikke mener at Goden/Gydjen lykkes med denne opgave, vil de ikke mere bede vedkommende om at lede ritualerne.


En Godes eller Gydjes opgave er at forestå den fælles gudedyrkelse i Blótgruppen, ved at forrette visse ritualer for blótgruppens medlemmer. Dette gælder ritualer i forbindelse med Blót, men kan også være i forbindelse med, knæsætning/navngivning, ungdomsrite, vielse, skilsmisse og bisætning/gravfærd.

Ved udførslen af blót og vielse i Forn Sidrs regi, skal Goden eller Gydjen følge de minimums krav der er fastlagt af Forn Sidr. Goden /Gydjen vælger selv, evt. i samråd med de implicerede deltagere, hvilke øvrige fremgangsmåder de evt. vil følge, ved forrettelse af Blót og andre ritualer i Blótgruppens eget regi.

En Gode/Gydje har ingen anden magt end den, som medlemmerne i den enkelte Blótgruppe giver vedkommende.”