Dokument idnr.: 150488

Med venlig hilsen

Med henvisning til Forn Sidrs brev hertil af 13. juni 2003 skal man meddele, at det med brevet fulgte materiale er sendt til Kirkeminsteriets rådgivende udvalg vedr. trosssarnfund. Man skal samtidigt anmode om -som aftalt på mødet hos kirkeministeren den 6. juni 2003 -at få tilsendt Forn Sidrs bemærkninger til udvalgets udtalelse af 8. februar 2003.

Kirkeministeriet

Frederiksholms Kanal 21, Postboks 2123, DK 1015 København K

Tlf.: 33923390. Fax: 33923913. e-mail: km@km.dk

Dato: 11. juli 2003

Forn Sidr

c/o Ole Bang Pedersen Jyllandsgade 7, 3. tv 8900 Randers

0