FORN SIÐR - Asa- og Vanetrosamfundet i DanmarkTissel Jacobsen Tlf.: 66 13 01 54

Nyborgvej 39 3. tv Mobil: 27 47 96 28

5000 Odense C


Kirkeministeriet

Frederiksholms Kanal 21

1220 København K
Deres ref.: Dokument idnr. 96382.Vedr. Forn Siðrs ansøgning om godkendelse.

Jeg skriver for at meddele, at Óttar Ottoson er afgået som formand for Forn Siðr. Den nye formand er undertegnede, Tissel Jacobsen.

Al fremtidig kommunikation vedrørende Forn Siðrs ansøgning om godkendelse samt Forn Siðrs anmodning om et møde med kirkeministeren inden ministeren træffer den endelige afgørelse omkring vores ansøgning, bedes rettet til undertegnede.

Jeg vedlægger referatet fra bestyrelsesmødet d. 5 oktober 2002 som dokumentation.Til árs ok friðar,

FORN SIÐR - Asa- og Vanetrosamfundet i Danmark,

Tissel Jacobsen,

formand.