FORN SIÐR - Asa- og Vanetrosamfundet i Danmark

Randers, den 13. juni 2003.Kirkeministeriet

Frederiksholms Kanal 21

1220 København K


Att.: Fuldmægtig Jens Ulf JørgensenI henhold til aftale i forbindelse med vort møde med Tove Fergo fredag den 6. juni 2003 kl. 10, fremsendes vedlagt vor reviderede vedtægt (maj 2003) samt numrene 19 til 24 af vort medlemblad Vølse.

Med venlig hilsen
Ole Bang Pedersen

kasserer


c/o Ole Bang Pedersen, Jyllandsgade 7, 3.tv., 8900 Randers. Tlf: 8640 1684. E-post: ole.bang@pedersen.mail.dk.