FORN SIÐR - Asa- og Vanetrosamfundet i DanmarkTissel Jacobsen Tlf.: 66 13 01 54

Nyborgvej 39 3. tv Mobil: 27 47 96 28

5000 Odense C


Odense d. 31 august 2003.
Fuldmægtig

Kirkeministeriet

Frederiksholms Kanal 21

1220 København K

Vedr. Forn Siðrs ansøgning om godkendelse.

Idet vi henviser til jeres brev af d. 11 juli 2003 fremsender vi hermed vores kommentarer til udtalelsen af d. 8. februar 2003 fra udvalget vedrørende trossamfund under Kirkeministeriet.

Vi beder jer om at sende vores kommentarer samt bilag videre til udvalget.

Vi fremsender hæftet ”vores blót er ikke bare liturgi” som vi tidligere har sendt til Kirkeministeriet. Derfor beder vi om at dette hæfte bliver sendt videre til udvalget.For år og fred.Tissel Jacobsen,

formand.